لیست شماره های اختصاصی

نویسنده : مدیر سایت
لیست قیمت شماره های اختصاصیخطوط 14 رقمی رند برای کاربران 50.000 تومان و برای نمايندگان 40.000 تومان ميباشد
خطوط 12 رقمی رند برای کاربران 140.000 تومان و برای نمايندگان 125.000 تومان ميباشد
خطوط 10 رقمی رند برای کاربران 210.000 تومان و برای نمايندگان 190.000 تومان ميباشد

خطوط 8 رقمی غير رند برای کاربران 365.000 تومان و برای نمايندگان 340.000 تومان ميباشد
خطوط 8 رقمی نیمه رند برای کاربران 525.000 تومان و برای نمايندگان 480.000 تومان ميباشد

جهت استعلام قیمت شماره 8 رقمی رند مورد نظر خود باماتماس بگیریدبرخي از شماره های رند آماده واگذاری به شرح زیر میباشد:

14رقمی رند

منتهي به صفر

منتهي به صفر

تکرار ارقام آخر

30002541600000 30002539400000 30006104333333

30002539500000 30005246555555
30002519400000 30002539600000

30002513444444

30002519600000 30002539700000

30002516555555

30002519700000 30002539800000 30002516888888
30002519800000 30002539900000 30002516999999
30002531200000 30002539900000 30001349333333

30002586400000

30001349444444
30002531400000

30002586500000

30001349888888
30002531600000

30002586700000

30002518777777
30002531700000

30002586800000

30002518999999
30002531800000

30002586900000

30002514222222

30002548100000

30002538200000 30002514999999
30002548200000 30002538300000
30002538400000
30002548400000 30002538600000
30002548600000 30002538700000
30002548700000 30002538800000
30002538900000

10رقمی و 8 رقمی

ليست شماره های 10 رقمی

شماره های 8 رقمی عادی

3000251221 30004583
3000251444 30005267
3000251661 30005243
3000251666
3000251819
3000251881
3000251889
3000251441
3000251333
3000253900
3000253100
3000254100
3000253100************************************************************************

توضیحا : با فعال سازی شماره اختصاصی تمامی امکانات ارزش افزوده پنل ها نظیر: نظرسنجی،منشی،پاسخ تبلیغاتی،مسابقه ودایورت
بدون هیچ هزینه اضافه بصورت اتوماتیک روی پنل شما فعال میشود.
**************************
ادامه روند سفارش سامانه:
**************************
پس از انتخاب شماره اختصاصی آن را در
قسمت شماره اختصاصی فرم سفارش سامانه وارد نمایید


برچسب ها : ارسال پیامک | ارسال پیامک گروهی |ارسال اس ام اس تبلیغاتی | تعرفه قیمت شارژ پیامک